Webové stránky

 • Vytvorenie web stránok
 • Optimalizácia pre vyhľadávače - SEO
 • Optimalizácia funkčnosti web stránok
 • Správcovské rozhrania
 • Prepojenie na existujúce zdroje údajov
 • Rozposielaním správ s postupmi GDPR
 • Platobné brány
 • Domény a hosting

Aplikácie (web/.NET/android)

 • Správu tovaru, služieb, obchodného cyklu
 • Správu zákazníkov, objednávok, fakturácie
 • Spracovanie platieb z banky
 • Evidencia a riadenie firemných procesov
 • Prenos údajov medzi existujúcimi riešeniami
 • Operatívne úkony / riadenie / dohľad na mobiloch
 • Kontrolné panely pre riadenie, analýzu, vyhodnocovanie
 • Návrh databáz a dátových štruktúr
 • Spracovanie dát štrukturovanými SQL

Správa PC, sietí, serverov, EZS

 • Windows
 • SuSe
 • Ubuntu
 • FreeBSD
 • Cloud
 • EZS Paradox
 • Vzdialená správa a monitoring

Kontakt

Numlock s.r.o.
IČO 35785250
Staré grunty 53
841 03 Bratislava
info@numlock.sk
02 / 32 660 550